Company Logo

Language

Το Συμπόσιο θα καλύψει όλο το φάσμα της σύνθεσης, χαρακτηρισμού, εφαρμογής και θεωρητικής μελέτης των πορωδών υλικών, από τη βασική έρευνα ως την εφαρμοσμένη βιομηχανική παραγωγή.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες γενικές θεματικές περιοχές:

 • Σύνθεση
 • Μέθοδοι χαρακτηρισμού
 • Λειτουργικές ιδιότητες υλικών
 • Εφαρμογές / Διεργασίες
 • Υπολογιστικές μέθοδοι / Προσομοίωση
 • Νέες εφαρμογες

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες, προφορικές παρουσιάσεις εργασιών καθώς και αναρτημένες εργασίες.

Προσκεκλημένοι Ομιλητές:

 1. Prof. Etienne F. Vansant
  Dept. of Chemistry, University of Antwerp
 2.  
 3. Prof. Mohamed Eddaoudi
  King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)

          Δρ. Νικόλαος Κανελλόπουλος

          Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος 

 

          Prof. Pegie Cool

          Dept. of Chemistry, University of Antwerp

  

          Prof. Nick Hankins

          Dept. of Chemical Engineering, University of Oxford

 

Επίσημη γλώσσα του Συμποσίου είναι τα Αγγλικά, ενώ θα είναι δυνατή και η παρουσίαση εργασιών στην Ελληνική. 

 

 

 

Symposium Program    (pdf)

 

Symposium Program

 

Monday 9/09/2013

09:00 – 10:00

Registration (Coffee)

10:00 – 10:10

Welcome

CHAIRS: A. Mitropoulos, P. Pomonis

10:10 – 10:50

PORE SIZE ENGINEERING IN MICROPOROUS ZEOLITES

Etienne F. Vansant,

Dept. of Chemistry, University of Antwerp, BE &

Dept. of Petroleum Technology Engin., Kavala Institute of Technology, GR

10:50 – 11:30

METAL-ORGANIC FRAMEWORKS FROM DESIGN STRATEGIES TO APPLICATIONS

Mohamed Eddaoudi

King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), SAUDI ARABIA

11:30 – 11:50

Coffee Break

CHAIRS: V. Zaspalis, E. Kikkinides

11:50 – 12:30

APPLICATIONS OF MEMBRANE AND CARBON NANOTUBE ARRAYS IN NOVEL ENERGY AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS
Nick Kanellopoulos, NCSR “Demokritos”, GR

12:30 – 12:45

ORGANIC TRANSFORMATIONS CATALYZED BY SUPPORTED GOLD NANOPARTICLES: CHEMOSELECTIVE REDUCTION OF NITRO COMPOUNDS TO AMINES

Ioannis Lykakis, Aristotle University of Thessaloniki, GR

12:45 – 13:00

ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΗ ΧΑΛΚΟΓΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΔΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΒΕΝΖΥΛΙΚΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ

Ioannis Kornarakis, University of Crete, GR

13:00 – 14:15

Lunch

CHAIRS: T. Steriotis, G. Froudakis

14:15 – 14:30

THEORETICAL STUDY OF HYDROGEN AND CARBON DIOXIDE ADSORPTION IN NOVEL NANOPOROUS MATERIALS

Taxiarchis Stergiannakos, University of Crete, GR

14:30 – 14:45

A HYDROGEN SORPTION STUDY ON A Pd-DOPED CMK-3 TYPE ORDERED MESOPOROUS CARBON

Dimitra Giasafaki, NCSR “Demokritos”, GR 

14:45 – 15:00

EFFECT OF SURFACE FUNCTIONALITIES ON GAS ADSORPTION IN MICROPOROUS CARBONS: A GRAND CANONICAL MONTE CARLO STUDY

Anastasios Gotzias, NCSR “Demokritos”, GR

15:00 – 15:15

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ CO2 ΣΕ ΣΟΥΛΦΟΝΟ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΟ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ (MOFs) Zr- ΚΑΙ Hf-UiO-67

Pantelis Xydias, University of Crete, GR

15:15 – 15:30

THEORETICAL STUDY OF CO2 ADSORPTION  IN FUNCTIONALIZED MOFS

Maria Frysali, University of Crete, GR

15:30 – 15:45

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF IRON-SUBSTITUTED CUBIC SILSESQUIOXANE PILLARED CLAYS

Georgia Potsi, University of Ioannina, GR 

15:45 – 16:00

Coffee Break

Chairs: P. Trikalitis, G. Armatas

16:00 – 16:15

SINGLE CRYSTAL COORDINATING SOLVENT EXCHANGE AS A GENERAL METHOD FOR THE INSERTION OF FUNCTIONAL GROUPS INTO LANTHANIDE MOFS

Anastasios Tasiopoulos, University of Cyprus, CY

16:15 – 16:30

ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟΜΟΡΦΑ ΔΙΠΛΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ (LDH)

Stamatia Karakoulia, CERTH, GR

16:30 – 16:45

THE STRUCTURE DIRECTING EFFECT OF CROSS-LINKED METHACRYLATE POLYMERS USED FOR THE SYNTHESIS OF NANOPOROUS TITANIA

Charis Theocharis, University of Cyprus, CY

16:45 – 17:00

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF A NEW, METHOXY- FUNCTIONALIZED METAL-ORGANIC FRAMEWORK

Konstantinos Tsagarakis, University of Crete, GR

17:00 – 17:15

ADAMANTYLAMINE-PILLARED GRAPHENE: A NOVEL MULTIFUNCTIONAL MATERIAL

Konstantinos Spyrou, University of Ioannina, GR

17:15 – 17:30

NEW ZR(IV) BASED METAL-ORGANIC FRAMEWORKS FUNCTIONALIZED WITH LEWIS BASE SITES: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND GAS-SORPTION PROPERTIES

Ioannis Bratsos, NCSR “Demokritos”, GR

17:30 – 19:00

Poster Session

21:00

Symposium Dinner


Tuesday 10/09/2013

09:30 – 10:10

Coffee

CHAIRS: N. Kanellopoulos, C. Tsakiroglou

10:10 – 10:50

SYNTHESIS AND CATALYTIC ACTIVATION OF NANOPOROUS MATERIALS
Pegie Cool,

Dept. of Chemistry, University of Antwerp, BE

10:50 – 11:30

ON THE FLOW OF FOAM IN POROUS MEDIA DURING ENHANCED OIL RECOVERY

Nick Hankins

Dept. of Chemical Engineering, University of Oxford, UK

11:30 – 11:50

Coffee Break

CHAIRS: A. Stubos, T. Steriotis

11:50 – 12:30

THE CHARACTERIZATION OF THE GAS ADSORPTION PROPERTIES OF NANOPOROUS MATERIALS FOR PRACTICAL APPLICATIONS

Darren Broom

K Hiden Isochema Ltd, UK

12:30 – 12:45

METHANE AND HYDROGEN STORAGE IN PHENYLENE-BRIDGED NANOPOROUS ORGANOSILICAS

Myrsini Antoniou, University of Ioannina, GR & Univiversity of Calabria, IT

12:45 – 13:00

MIX-METAL SYNTHESIS OF HYDROXYL FUNCTIONALIZED IRMOF-8: CHARACTERIZATION AND GAS SORPTION PROPERTIES

Ioannis Spanopoulos, University of Crete, GR

13:00 – 13:15

THE ESTIMATION OF PORE ANISOTROPY AND ITS RELATIONSHIP WITH MORPHOMETRIC PROPERTIES OF POROUS SOLIDS

Eleni Tsaousi, University of Ioannina, GR

13:15 – 14:15

Lunch

CHAIRS: G. Armatas, P. Pomonis

14:15 – 14:30

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΟΥΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΜΕΤΑΦΟΡΑΣΜΑΖΑΣΣΤΗΔΙΕΡΓΑΣΙΑΔΙΑΣΠΑΣΗΣΝ2ΟΣΕ COAL2O4

Antigoni Margelou, University of Ioannina, GR

14:30 – 14:45

DEPENDENCE OF THE STEADY-STATE RELATIVE PERMEABILITY FUNCTIONS OF POROUS MEDIA ON FLOW RATES: A REVISIT

Christos Tsakiroglou, FORTH Patras, GR

14:45 – 15:00

CAPILLARY VS VISCOUS FLOW: INTRODUCTION OF A NORMATIVE METHODOLOGY FOR CHARACTERIZATION OF TWO-PHASE FLOW IN POROUS MEDIA

Marios Valavanidis, TEI Athens, GR

15:00 – 15:15

FABRICATION OF ELECTRODES AND ELECTROLYTES FOR SOFCS VIA SPRAY PYROLYSIS AND CONVENTIONAL METHODS

Nikolaos Kiratzis, Western Macedonia Institute of Technology, GR

15:15 – 15:30

A RADIOTRACER APPROACH FOR CACO3 SCALE PREDICTION IN PETROLEUM RESERVOIRS

Emmanouel  Stamatakis, NCSR “Demokritos”, GR  & Institute for Energy Technology, NO

15:30 – 15:45

EFFECTS OF CO2 LEAKAGES FROM STORAGE SITES ON THE QUALITY OF POTABLE GROUNDWATER

Aikaterini Terzi, ICE-HT, GR

15:45 – 16:00

Coffee Break

CHAIRS: P. Trikalitis, D. Gournis

16:00 – 16:15

POROUS ALGINATE AEROGEL BEADS FOR EFFECTIVE AND RAPID HEAVY METAL SORPTION FROM AQUEOUS SOLUTIONS

Evangelia Deze, NCSR “Demokritos”, GR 

16:15 – 16:30

COMBINED OZONATION-MEMBRANE ULTRAFILTRATION TECHNOLOGY FOR AS(III) REMOVAL FROM CONTAMINATED WATER

Stella Sklari, CERTH, GR

16:30 – 16:45

AN EXPEDITIOUS SYNTHESIS OF MESOPOROUS BISMUTH FERRITE NANOPARTICLES AS EFFECTIVE CATALYSTS FOR THE REDUCTION OF NITROPHENOL

Ioannis Papadas, University of Crete, GR

16:45 – 17:00

BRACKISH WATER DESALINATION BY CAPACITIVE DEIONIZATION USING NANOPOROUS CARBON AEROGEL ELECTRODES

Konstantinos Dermentzis, Kavala Institute of Technology, GR

17:00 – 17:15

CADMIUM REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTION BY CAPACITIVE DEIONIZATION WITH NANO-POROUS CARBON ELECTRODES

Dimitrios Marmanis, Kavala Institute of Technology, GR

17:15 – 17:30

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

17:30

Closing of Symposium


POSTERS

P1

Intercalation study of low molecular weight hyperbranched polyethyleneimine into graphene oxide

Theodore Tsoufis, NCSR “Demokritos”, GR

P2

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NANOSCALE ZERO VALENT IRON/ MESOPOROUS CARBON COMPOSITES AND THEIR APPLICATIONS IN ARSENIC REMOVAL

Maria Baikousi, University of Ioannina, GR

P3

A STUDY OF DOMAIN THEORY ON VYCOR GLASS

Nitsa Karakosta, Kavala Institute of Technology, GR

P4

DIBROMOMETHANE ADSORPTION ON MCM-41 BY IN SITU SAXS

Konstantinos Stefanopoulos, NCSR “Demokritos”. GR

P5

PHYSISORPTION AND CHEMISORPTION OF H2 IN CARBON NANOPORES

Kannuchamy Vasanth Kumar,

NCSR “Demokritos”, GR & University of Alicante, ES

P6

RETROSPECTIVE EXAMINATION OF RELATIVE PERMEABILITY DATA AND OPERATIONAL EFFICIENCY ASPECTS FOR STEADY-STATE 2-PHASE FLOW IN POROUS MEDIA

Marios Valavanidis, TEI Athens, GR

P7

CHARACTERIZATION OF CALCIUM SULFATE BONE GRAFT

SUBSTITUTES BY POROSIMETRY METHODS

Evangelos Favvas,

NCSR “Demokritos”, GR & Kavala Institute of Technology, GR

P8

PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF NANOCOMPOSITE MWCNTS/P84 HOLLOW FIBER MEMBRANES

Evangelos Favvas,

NCSR “Demokritos”, GR & Kavala Institute of Technology, GR

P9

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDY OF D2/H2 QUANTUM SIEVING IN A CARBON MOLECULAR SIEVE

Anastasios Gotzias, NCSR “Demokritos”, GR

P10

POROUS GLASSES CHARACTERIZATION

Eustathios Skarvelas, Kavala Institute of Technology, GR

P11

DEVELOPMENT OF NEXT GENERATION COST EFFICIENT AUTOMOTIVE CATALYSTS

Fotios Katsaros, NCSR “Demokritos”, GR

P12

HOW MUCH DO NANOMATERIALS COST?

Despoina Gkika, Kavala Institute of Technology, GR

P13

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΝΑΝΟΔΙΣΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ

Panagiota Zygouri, University of Ioannina, GR

P14

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΤΙΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Georgia Potsi, University of Ioannina, GR

P15

GRAPHENE/FULLERENE HYBRID THIN FILMS BY A MODIFIED LANGMUIR-SCHAEFER METHOD

Antonios Kouloumpis, University of Ioannina, GR

P16

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΚΡΟΠΟΡΩΔΟΥΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3-DOM ΜΕΣΩ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΠΕΥΚΟΥ

Vasilis Kostas, University of Ioannina, GR

P17

ORGANICALLY MODIFIED MESOPOROUS SILICAS FOR THE REINFORCEMENT OF EPOXY POLYMERS

Dimitrios Giliopoulos, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, GR

P18

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NOVEL CARBON BASED NANOSTRUCTURES FOR HYDROGEN STORAGE

Konstantinos Dimos, University of Ioannina, GR

P19

TUNING THE POROSITY, MORPHOLOGY AND STRUCTURE OF MFI ZEOLITES AS CATALYSTS FOR BIOMASS FAST PYROLYSIS

Stamatia Karakoulia, CERTH, GR

P20

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF GRAPHENE-BASED SILYLATED NANOPOROUS MATERIALS

Evmorfia Diamanti, University of Ioannina, GR

P21

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Stamatia Karakoulia, CERTH, GR

P22

THE NANOCAPILLARY SOFTWARE FOR ANALYSIS, SIMULATION AND CATALOGING OF SMALL ANGLE X-RAY SCATTERING DATA

John Nolan, Kavala Institute of Technology, GR

P23

HIGH-THROUGHPUT DEVELOPMENT OF CARBON-POLYMER NANOCOMPOSITES FOR MARINE APPLICATIONS

Sergios Papageorgiou, NCSR “Demokritos”, GR

P24

ENHANCED ANTIOXIDANT AND ANTIRADICAL ACTIVITY OF SiO2 NANOPARTICLES COVALENTLY FUNCTIONALIZED WITH SYNTHETIC HUMIC ACID [HALP]

Eleni Bletsa, University of Patras, GR

 

 
FaLang translation system by FabobaPowered by Joomla!®. Design by: Adventure WordPress Template  Valid XHTML and CSS.